S0100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0301009 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0100112 Ф1. Баланс