План-графік навчань в ДП «Житомирський ЕТЦ» на серпень 2020 року:
21.08.÷27.08.2020р. – навчання по загальній програмі охорони праці;
20.08.÷28.08.2020р. –навчання по ПБЕЕС та ПТЕЕС на V та ІV гр. до та вище 1000 В;
25.08.2020р. – навчання по Правилам ОП під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
26.08.2020р. – навчання по Правилам ОП на автомобільному транспорті;
26.08.2020р. – навчання по Правилам ОП під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском;
27.08.2020р. – навчання по Правилам з ОП під час експлуатації великовантажних
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і
нерудних копалин відкритим способом;
28.08.2020р. – навчання по Правилам ОП під час виконання робіт на висоті;
28.08.2020р. – навчання по Правилам безпеки систем газопостачання.
31.08.2020р. – навчання по ПБЕЕС на ІІ та ІІІ гр. до 1000В;
31.08.2020р. – навчання по Правилам ОП під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим способом.

Звертаємо Вашу увагу, що з січня 2016р. ДП «Житомирський ЕТЦ» переїхав в нове
приміщення . Нова адреса: майдан Путятинський, 2 (офіс-центр «Путятинський»),
5-й поверх, офіс 521. Тел. навчально-методичного відділу: 43-40-35.
З повагою, навчально-методичний відділ ДП «Житомирський ЕТЦ»