План-графік навчань в ДП «Житомирський ЕТЦ» на жовтень 2020 року:
19.10.÷26.10.2020р. –навчання по ПБЕЕС та ПТЕЕС на V та ІV гр. до та вище 1000 В;
22.10.2020р. – навчання по НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека
у будівництві;
22.10.÷30.10.2020р. – навчання по загальній програмі охорони праці;
27.10.2020р. – навчання по Правилам безпеки систем газопостачання;
28.10.2020р. – навчання по Правилам ОП під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском;
28.10.2020р. – навчання по Правилам ОП під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим способом;
29.10.2020р. – навчання по Правилам ОП під час виконання робіт на висоті;
29.10.2020р. – навчання по ПБЕЕС на ІІІ гр. до 1000В.

Звертаємо Вашу увагу, що з січня 2016р. ДП «Житомирський ЕТЦ» переїхав в нове
приміщення . Нова адреса: майдан Путятинський, 2 (офіс-центр «Путятинський»),
5-й поверх, офіс 521. Тел. навчально-методичного відділу: 43-40-35.
З повагою, навчально-методичний відділ ДП «Житомирський ЕТЦ»