S0100113 Ф1. Баланс

S0301011 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)