Начальник лабораторії діагностики

Андрій Васильович
КУЗЬМІН

+38(0412) 43-40- 37

zh-kuzmin@ukr.net

Лабораторія діагностики створена з метою виконання завдань і функцій, які стосуються сфери діяльності підприємства та визначені Статутом Державного підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці». Основним завданням лабораторії діагностики є якісне проведення робіт та надання послуг на високому науково-технічному рівні, відповідно до діючих нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки по наступним напрямкам діяльності:

– технічний огляд та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки перед видачею дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки перед видачею дозволів на розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном;

– вимірювання (неруйнівний контроль) продукції (обладнання та його елементів);

– атестація випробувальних лабораторій у стаціонарних умовах;

– надання методичної допомоги та консультацій підприємствам, організаціям, закладам і громадянам-підприємцям в підготовці документів, які потребують погодження, затвердження або отримання дозволу органів Держпраці.

Лабораторія діагностики виконує свої функції в наступних напрямках:

– котли парові та водогрійні;

– посудини, що працюють під тиском;

– трубопроводи пари та гарячої води;

– підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани, підйомники);

– атракціони стаціонарні та пересувні;

– ескалатори;

– ліфти;

– технологічні транспортні засоби;

– устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.