Начальник лабораторії діагностики Випробувальної ЛАБОРАТОРІЇ

Роман Володимирович
СОКОЛОВСЬКИЙ

+38(0412) 43-04-72

roman-etc@ukr.net

Лабораторія діагностики створена з метою виконання завдань і функцій, які стосуються сфери діяльності підприємства та визначені Статутом  «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці». Основним завданням лабораторії діагностики є якісне проведення робіт та надання послуг на високому науково-технічному рівні, відповідно до діючих нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки по наступним напрямкам діяльності:

– технічний огляд та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– позачерговий технічний огляд;

– експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки перед видачею дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

– експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки перед видачею дозволів на розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном;

– надання методичної допомоги та консультацій підприємствам, організаціям, закладам і громадянам-підприємцям в підготовці документів, які потребують погодження, затвердження або отримання дозволу органів Держпраці;

Експерти технічні Лабораторії діагностики Випробувальної лабораторії проводять огляди та випробування на наступних об’єктах підвищеної небезпеки:

– технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної галузях промисловості, целюлозно- паперового, хлор- та аміаковикористовуючих -виробництв, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів;

– обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

– котли парові та водогрійні;

– посудини, що працюють під тиском;

– трубопроводи пари та гарячої води;

– підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани, підйомники);

– атракціони стаціонарні та пересувні;

– ескалатори;

– ліфти;

– технологічні транспортні засоби;

– устаткування для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.

Лабораторія діагностики Випробувальної лабораторії підтвердила свою компетентність щодо проведення випробувань на  наступні методи неруйнівного контролю для вище вказаних об’єктів підвищеної небезпеки:

– візуально оптичний та вимірювальний контроль;

– ультразвуковий контроль;

– капілярний контроль;

– вимірювання твердості металу;

– гідравлічне випробування (пробним тиском до 6,0 МПа);

– контроль герметичності (пухирковий вакуумний).