Начальник навчально-методичного відділу

Юрій Олегович КОНДРИЧИН

+38(0412) 43-04-72

etc-nmv@ukr.net

Навчально-методичний відділ створений з метою виконання завдань і функцій, які стосуються сфери діяльності підприємства та визначені Статутом підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці». Основними завданнями навчально-методичного відділу є:

організація і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємств, установ і організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів їх діяльності відповідно до діючого в Україні Законодавства про охорону праці за такими програмами (напрямками):

– загальна програма навчання з питань охорони праці;

– по Правилам безпеки систем газопостачання;

– по Правилам охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання;

– по Правилам будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;

– по Правилам будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

– по Правилам будови і безпечної експлуатації ліфтів;

– по Правилам охорони праці при виконанні робіт на висоті;

– по Правилам охорони праці на автомобільному транспорті;

– по Правилам охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.

– по охороні праці і промисловій безпеці у будівництві;

– по Правилам охорони праці в деревообробній промисловості;

– по Правилам охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;

– по Правилам охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості;

– по Правилам безпечної та Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів (з присвоєнням групи з електробезпеки II÷V);

– по Правилам охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах;

– по Правилам охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом;

– по Правилам виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин;

– по Правилам безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом;

– по Правилам охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;

– надання методичної та консультаційної допомоги підприємствам, організаціям, закладам і громадянам-підприємцям в питаннях, що стосуються організації роботи з охорони праці.