Нові вимоги безпеки щодо роботі за комп’ютером

З 18.05.2018 р. набрав чинності наказ Мінсоцполітики Україн, яким затверджено Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями.

Ці Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від типу та моделі.

Роботодавець повинен поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників.

Також роботодавець повинен забезпечити навчання й перевірку знань працівників із питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації й організації роботи обладнання.

Зверніть увагу, що за рахунок тривалості робочої зміни мають бути організовані внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. № 7.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18