Всеукраїнський тиждень права відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149  проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю  ООН – Загальної декларації прав людини.

Загальна Декларація Прав Людини була прийнята 10 грудня 1948 року в Парижі. Документ містить 30 статей, зміст яких був уточнений і розвинутий через інституції міжнародних угод, регіональних та національних конституцій та законів.

Один із «канонів» Загальної декларації прав людини   реалізується в статті 23:

  1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови  праці та на захист від безробіття.
  2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.
  3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.
  4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.

Генеральна Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод.