Девіз нашого підприємства: «Наш професіоналізм – гарантія безпеки праці!»

Державне підприємство «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» – господарюючий суб`єкт з правами юридичної особи, створений у 1995 році на базі відокремленої частини державної власності та який продовжує свою діяльність, згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 року № 96, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 347-р «Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установи до сфери управління Державної служби з питань праці», а також належить до сфери управління Державної служби України з питань праці.

Основною метою діяльності нашого підприємства є забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері:

  • охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки та дотримання законодавства про працю;
  • проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій, та об’єктів підвищеної небезпеки;
  • виконання робіт та надання послуг, на які не передбачено бюджетного фінансування.

Державне підприємство «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці» визначене уповноваженою організацією для виконання функцій щодо проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, згідно Постанови КМУ від 26.05.2004 р. № 687.
Нашим підприємством розроблено та використовується в роботі система управління якістю, яку сертифіковано на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, IDT).