Девіз нашого підприємства: «Наш професіоналізм – гарантія безпеки праці!»

«Житомирський ЕТЦ» є правонаступником ДП «Житомирський ЕТЦ» з повним збереженням коду ЄДРПОУ, видів діяльності, кодів КВЕД, та колективу, укомплектованого професійно підготовленими працівниками.

У зв’язку з цим, підприємство кардинально змінює підхід до обслуговування замовників.

Ми декларуємо:
– індивідуальний підхід до кожного замовника;
– гнучку систему ціноутворення за надані послуги;
– постійний технічний супровід після виконання заявлених робіт;
– додаткову систему знижок постійним клієнтам;
– швидкі терміни виконання замовлень;
– аутсорсинг з питань промислової безпеки та охорони праці.

Нагадуємо, що на підприємстві працюють:

– відділ технічних експертиз (експертиза стану безпеки суб’єктів господарювання для підтвердження його спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки для видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тощо);
– лабораторія діагностики (технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тощо);
– вимірювальна електротехнічна лабораторія (технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання , тощо);
– санітарна лабораторія (атестація робочих місць за умовами праці, санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища трудового процесу);
– будівельна вимірювала лабораторія (експертиза стану будівель, споруд (періодичне та позачергове обстеження будівель (споруд) та інженерних мереж, їх паспортизація, тощо);
– санітарна лабораторія ( атестація робочих місць за умовами праці; санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища трудового процесу);
– відділ психофізіологічної експертизи (психофізіологічна експертиза персоналу по професійному добору на всіх видах робіт підвищеної небезпеки).

Всі роботи та послуги проводяться згідно національних та міжнародних стандартів, у наявності всі необхідні ліцензії та дозволи на проведення відповідної діяльності.

На базі навчально-методичного відділу проводиться навчання та перевірку знань з питань охорони праці керівників, посадових осіб і спеціалістів підприємств, установ і організацій, суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Крім того, проводиться навчання по загальних питаннях з охорони праці та галузевим правилам, а саме:

– Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;
– Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
– Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
– Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
– Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
– Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
– Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
– Правила безпеки систем газопостачання;
– Правила безпеки систем електрогосподарства;
– Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості.

Створення безпечних і нешкідливих умов праці, збереження життя і здоров’я співробітників, є одним з головних напрямків діяльності підприємства. Тому наша з Вами цілеспрямована робота дозволить Вам забезпечити здорові та безпечні умови праці Вашим працівникам.

Інформацію про умови, порядок та терміни виконання, а також повний перелік робіт та послуг, що надається ЖЕТЦ, можливо отримати за адресою:
м. Житомир, майдан Путятинський, 2, офіс 521, 10002,
тел./факс: (0412) 43-04-72, 068 114-48-98, 098 344-58-37,
е-mail: dp.zh-etc@ukr.net,
сайт – https://etc.zt.ua/