S0100308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104007 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105006 Ф5. Примітки до річної звітності

S0301009 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0100112 Ф1. Баланс

S0100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)