S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності

S0301010 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)