S0100113 Ф1. Баланс325009

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)325010

S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)325012

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал325105

S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності325014

S0301011 1, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)324501