S0100113 Ф1. Баланс331911

SS100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)332713

SS100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)332648

SS104008 Ф4. Звіт про власний капітал332715

SS105007 Ф5. Примітки до річної звітності332716