S0100113-Ф1.-Баланс

S0100213-Ф2.-Звіт-про-фінансові-результати-в-тисячах

S0100309-Ф3.-Звiт-про-рух-грошових-коштiв-за-прямим-методом

S0104008-Ф4.-Звіт-про-власний-капітал

S0105007-Ф5.-Примітки-до-річної-звітності

S0301011-1-1-ПВ.-Звіт-з-праці-місячна338866