+38(0412) 43-04-72

Відділ психофізіологічної експертизи створений з метою виконання завдань і функцій, які стосуються сфери діяльності підприємства та визначені Статутом Державного підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці».

Діяльність відділу психофізіологічної експертизи спрямована на підвищення рівня безпеки праці та ефективності виконання робіт, зменшення кількості аварій та катастроф, збереження здоров”я і забезпечення високого рівня працездатності шляхом урахування психофізіологічних можливостей та проведення психофізіологічного відбору і видачі висновку психофізіологічної експертизи про придатність працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки. Особливістю психофізіологічного добору є можливість виявлення осіб, які за своїми індивідуальними якостями найбільш придатні до робіт у небезпечних умовах праці. Психофізіологічний відбір проводиться шляхом проведення психофізіологічної експертизи – випробуванням тестовими навантаженнями на єдиному для всієї України Програмному тестовому комплексі з аналітичною обробкою даних у Центрі психофізіологічної експертизи (м.Київ).

Основними завданнями відділу психофізіологічної експертизи є:

– проведення психофізіологічної експертизи і психофізіологічного відбору з метою виявлення працівників, придатних за психофізіологічними якостями для виконання робіт підвищеної небезпеки;

– надання обстеженим особам висновку про психофізіологічну придатність для виконання робіт підвищеної небезпеки;

– надання Центру ПФЕ інформації про результати психофізіологічного відбору для контролю правильності висновків психофізіологічної експертизи про професійну придатність обстежених працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки;

– надання Центру ПФЕ інформації для формування реєстру працівників, придатних для виконання робіт підвищеної небезпеки;

– підбір і направлення для навчання до Центру ПФЕ фахівців і кандидатів на посади в структурних підрозділах Системи відбору.