Начальник відділу технічних експертиз

Андрій Васильович
КУЗЬМІН

+38 (0412) 43-04-72

Відділ технічних експертиз створений з метою виконання завдань і функцій, які стосуються сфери діяльності підприємства та визначені Статутом підприємства «Житомирський експертно-технічний центр Держпраці». Основним завданням відділу технічних експертиз є якісне проведення робіт та надання послуг на високому науково-технічному рівні, відповідно до діючих нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки по наступним напрямкам діяльності:

– технічний огляд та/або експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки проектної документації будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва;

– експертиза стану безпеки промислового виробництва на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки перед видачею дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– експертиза на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки перед видачею дозволів на розроблення нових технологій, виготовлення, застосування нових машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, транспортних та інших засобів виробництва, у тому числі придбаних за кордоном;

– ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки; розробка планів локалізіції та ліквідації аварійних та аварій;

– надання методичної допомоги та консультацій підприємствам, організаціям, закладам і громадянам-підприємцям в підготовці документів, які потребують погодження, затвердження або отримання дозволу органів Держпраці;

– виготовлення технічних паспортів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– проведення технічного огляду та видача технічних талонів за результатами технічного огляду технологічних транспортних засобів;

– підготовка та перевірка відповідності встановленим нормам документів, що подаються замовником для державної реєстрації технологічних транспортних засобів;

– аудит системи управління охороною праці (СУОП);

– видача державних номерних знаків за результатами державної реєстрації технологічних транспортних засобів.